Zámek Skalice

Úvodní stránka » Jízdárna » Jezdecký kroužek

Jezdecký kroužek


Pod odborným dohledem se děti naučí základním znalostem o koních, jízdě, péči, ošetřování a krmení koní, základům komunikace a práce s koňmi. Pro pokročilejší jezdce možnost účasti na veřejných akcích a hobby závodech. Pro přípravu na ZZVJ doporučujeme využití individálních lekcí. 

 

Specifikace: NOVÉ ČLENY DO JEZDECKÉHO KROUŽKU PŘIJÍMÁME NEJDŘÍVE PO VYČERPÁNÍ PERMANENTKY ,,JÍZDY". Nové členy přijímáme po zvládnutí samostatného vedení koně po jízdárně v klusu, cval alespoň na lonži. Dítě musí být starší 10 let (mladší po prokazatelných předchozích jezdeckých zkušenostech). Minimální doba docházky je jeden měsíc, každý kroužek trvá 3 hodiny (z toho minimálně 30 minut v sedle). Jezdecká výuka probíhá dle zkušeností dětí v kryté jízdárně či v terénu, zbytek času je věnován péčí o koně či o naše další zvířátka. Maximální počet je šest dětí v jedné skupině. Skupiny jsou přizpůsobeny věku a úrovni jezdců .

 

Kdy: V týdnu probíhá kroužek od 14:30 do 17:30 a o víkendu a o prázdninách od 8:30 do 12:00.  

 

Služby : 1x za měsíc (říjen-červen) na základě předchozí individuální domluvy možnost přijít o víkendu a zapojit se do běžných činností v našem areálu. Služby vždy o víkendu od 13:00 do 16:00 minimálně po dvou a maximálně po třech, pokud není domluveno jinak.  

 

Co s sebou: na začátek postačí pevná obuv s rovnou podrážkou, dlouhé přiléhavé kalhoty (rajtky), doporučujeme pořídit BEZPEČNOSTNÍ VESTU, JEZDECKOU HELMU a chapsy. 

 

Cena:

Platba pololetí docházka 1x týdně.................. 4000 Kč ( září - leden , únor - červen).

Platba měsíčně docházka 1x týdně..................1000 Kč 

Platba pololetí docházka 2x týdně...................6000 Kč ( září - leden , únor - červen).

 

Pozor!  

Před přihlášením dítěte na jezdecký kroužek je nutné se seznámit se zásadami bezpečnosti práce v našem areálu a bez vyjímky jej dodržovat! 

Kroužek probíhá za jakéhokoli počasí.  

Při neomluvené účasti minimálně den předem se lekce počítá jako absolvovaná!!!

Po dohodě je vždy možné domluvit náhradní termín, nejpozději však na další kalendářní měsíc. 

Při dlouhodobé nemoci lze neproježděné lekce absolvovat během letních prázdnin. V případě nemoci se platba za kroužek nekrátí. 

Neomluvená účast (3x po sobě) vede k vyloučení z jedeckého kroužku bez nároku na vrácení peněz.  

Každý jezdec si sám zodpovídá za svou jezdeckou výstroj a za stav věcí na přiděleného koně! 

U všech členů doporučujeme platné očkování proti tetanu a zřízené úrazové pojištění.  

Služby jsou dobrovolné. 

 

 

Rozpis pro školní rok 2023 / 2024 :

středa :  (obsazeno) Johanka K, Eliška W, Ája Cz, Terka Ku,  Kristý Kere , Anička Cih.

pátek : Viki S, Bella Z , Izabelka M., Ája CZ , Rozárka Sz,.....................6 

sobota :  (obsazeno) Kačka M, Barča M.,  Žanet M. , Sofika M., Verča Ka , Deniska B.

neděle :  (obsazeno) Claudi , Naty L, Valča Bě. , Julča Ji, Rozárka Sz, Izabelka M.

 

 

Zájemci o členství v jezdeckém kroužku nás prosím kontaktujte na tel.: 777 157 600

Aby jste měli jistotu, že svěřujete děti do dobrých rukou, přijďte se s námi a s koníky nejprve osobně seznámit.   

Pro NOVÉ zájemce o ježdění doporučujeme využití INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ  

Do kroužku přijímáme nové zájemce až po samostatném zvládnutí koně v kroku, klusu na jízdárně i v terénu.