Zámek Skalice

Úvodní stránka » Historie

Historie

Historie zámku Skalice

Na západním okraji obce leží zámek Skalice, který byl vybudován v polovině 16. století rodem Malovců a sloužil v té době jako tvrz. Panství drželo postupně několik šlechtických rodů. Po rodu Malovců to byli asi 30 let Thun-Hohensteinové. Od druhé poloviny 19. až do začátku 20. století zámek patřil rodině Lumbe a ta jej nechala rozšířit o severní klasicistní křídlo. V roce 1923 koupil zámek pan Ferdinand Holoubek, jenž vlastnil v Praze společnost Saponia na výrobu svíček a mýdel. Jeho rodina zde žila a hospodařila až do roku 1950. Poté byl zámek spravován Státním statkem Vimperk a roku 1996, v rámci restituce, vrácen potomkům rodiny Holoubků, kteří zde hospodaří dodnes.  

 

Prohlídky zámku jsou možné po předchozím telefonickém objednání. Tel.: +420 777 157 600. 

 

 

 

Historie obce Bohumilice

Obec Bohumilice patří k nejstarším sídlům Vimperska. První zmínka o Bohumilicích se údajně datuje k 10. století, původně jako osada Pražského kostela - Pražské kapituly. Kolem roku 1240 zde byl postaven kostel (do dnešních dnů se z původní stavby dochovalo základní zdivo a portál na severní straně kostela). Zasvěcený byl nejprve Svatému Martinu, později Nejsvětější Trojici Boží a Svatému Martinu a nakonec Nejsvětější Trojici Boží a Svaté Barboře. V katastru obce byly nalezeny tři meteority. První nalezený roku 1829 vážil 50 kg. Posloužil nejprve jako patník u brány bohumilického zámku a až později byl převezen do muzejních sbírek do Prahy, Vídně, Berlína a Chicaga. Replika meteoritu je v současné době v expozici zámečku. Mezi známé osobnosti, které obec proslavily, patří K. Klostermann, jenž tu psal román Strejček z nebe. Maloval zde také S. Lolek a bydlel v zámečku.