Zámek Skalice

Úvodní stránka » Aktuality » Formulář na bezinfekčnost 15.3.2020 - Covid 19

Formulář na bezinfekčnost 15.3.2020 - Covid 19

 

Prohlášení o bezinfekčnosti

 

 

Prohlašuji, že já  

 

Jméno : ...........................................................................

 

Narozen dne: ............................................................

 

Bytem trvale: ...............................................................

 

Telefon: ……………………………………………

 

jste nepřišel/a v předchozích 14 kalendářních dnech před ohlášenou a odsouhlasenou návštěvou areálu Jízdárny Zámek Skalice do kontaktu s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani Vám nebylo nařízeno karanténní opatření.  Zároveň, že jste v posledních 14 dnech nenavštívil/a území, na která ke dni podávání tohoto prohlášení byla vyhlášená jakákoliv karanténní nebo obdobná opatření.“

 

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

 

 

 

V .......................................

 

Dne ................................

 

 

………………………………………

Jméno a podpis:

 

 

 

 

 

 

« Zpět na aktuality